บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0835558001537 ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยให้บริการ รับออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป ( งาน PRECAST ) และอาคารทุกประเภท ได้แก่ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน รวมถึงงานปรับปรุงอาคารทุกประเภท ถึงแม้ว่า บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งได้เพียง 2 ปีกว่า แต่เรามีจุดเด่นในเรื่องการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ PRECAST ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันธุรกิจระบบ Precast ในส่วนของการก่อสร้างในระบบ Load Bearing Wall และโครงสร้างประกอบอื่นๆ ในประเทศไทยอยู่ในช่วงของการได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จึงได้มีการวางระบบและจัดเตรียมระบบ Mobile Precast Plant ซึ่งสามารถหล่อ Precast ที่หน้า Site งานได้ โดยระบบนี้สามารถรองรับการหล่อแผ่นให้กับโครงการต่างๆ ของลูกค้าที่ต้องการใช้ระบบ Precast ในการก่อสร้างได้ เพราะเรามีทีมงานที่พร้อมทั้งในส่วนออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมทั้ง Know how ต่างๆ ของระบบ Precast เช่น องค์ความรู้ของจุดต่อแบบต่างๆ, เทคนิคการออกแบบติดตั้ง เป็นต้น เรามี Support ทางด้านเทคนิคจาก ต่างประเทศในส่วนของ Software ที่ใช้งานในระบบ Precast และเรามีทีม Technical มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญสามารถตอบปัญหา และข้อสงสัยของลูกค้าได้ เพราะบริษัทจะดำเนินการตั้งแต่การออกแบบเลย

  • บริษัท เคเอส พรีคาสท์ จำกัด
    เลขที่ 162/18 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110